Unsere Hunde

Sie lagen immer schon auf dem Sofa…

 

Tara und Sam (2012)

tara-und-sam-2012

 

In Memoriam Sam 1996-2012

sam

 

Tara

tara

 

Lana

lana

 

Oskar

oskar